3/5/12GALEGO

O 15 de maio do 2011, millóns de persoas comezamos un proceso de cambio social, dando unha sinal clara e inequívoca de que non somos mercadoría en mans de políticos e banqueiros, expresando de maneira pública e masiva a nosa refusa a unhas institucións democráticas xa caducas. Durante todo ese ano a marea recorreu o planeta. Dende Túnez á Praza Tahrir, dende Madrid a Reijkiavik, dende Nova York a Bruselas, os pobos do mundo alzáronse, na Primaveira Árabe, na dignidade islandesa, na indignación do pasado 15 de Maio ou na Ocupación de Wall Street. Todos unidos denunciamos o estado actual do mundo e comezamos a camiñar xuntos

 En España, uns e outros gobernos (PPSOE) non propuxeron máis alternativa cá perda de dereitos adquiridos tras longas loitas, ou a renuncia a sequera desfrutalos algunha vez. Encontrámonos ante unha xeración que ve os seu mundo desaparecer, e outra, máis xove, que ve como nunca vivirán neses mundos prometidos. E namentres este 99% da poboación mundial empobrece, o 1%, dono de mercados e grandes fortunas (e con ilo, de gobernos), segue enriquecéndose cunha crise da que son os principais responsables.

Tras un ano voltamos, si, pero xa non só para protestar. Seguiremos apuntando ós verdadeiros causantes da crise, as súas políticas e as súas mentiras criminais disfrazadas de retórica baldeira. Non esquecemos. No perdoamos. Pero sabemos que as solucións xa non poden ser esixidas a gobernos corruptos, senón que teñen que ser construídas entre todos e todas. Esiximos un novo poder constituínte para recuperala democracia que nos pertence. Por iso, o 12 e 15 de maio volvemos ás rúas cunhas esixencias lexítimas e maioritarias convocando mobilizacións por todas partes, un ágora onde retornar a vernos as caras , unha folga de consumo, etc.

Estas son as nosas razóns:

1. Nin un euro máis para rescatar ós bancos. Auditoría cidadá da débeda. Non pagaremos a débeda ilexítima creada por aqueles que provocaron a crise.

 2. Defensa dos bens comúns como a sanidade e a educación. Non ós recortes do gasto público, non á privatización dos servizos públicos, e fomentar a creación de institucións pro-común.

 3. Reparto xusto do traballo, salario digno e non á precariedade. Non á xubilación ós 67 anos e retirada da Reforma Laboral.

 4. Dereito garantido ó acceso a unha vivenda digna. Dación en pago retroactiva. Parque de vivendas de aluguer social. Promoción de cooperativas de vivenda.

 5. Reforma fiscal que permita a distribución de forma xusta da riqueza que producimos entre todos e todas. Renta Básica universal para tódalas persoas.

 6. Defensa dos dereitos e liberdades civís. Defensa dós dereitos de reunión, manifestación, folga, asociación, etc.

 7. Reforma Xudicial. Derogación das novas tasas xudiciais e cambio do sistema fiscalizador do estado, promovendo un sistema xudicial mais eficiente e independente.

 8. Democracia real, transparente e participativa. Cambio no sistema electoral cara a un máis representativo e xusto.

CASTELLANO

El 15 de mayo del 2011, millones de personas empezamos un proceso de cambio social, dando una señal clara e inequívoca de que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, expresando de manera pública y masiva nuestro rechazo a unas instituciones democráticas ya caducas. Durante todo ese año la marea recorrió el planeta. Desde Túnez a la Plaza Tahrir, desde Madrid a Reijkiavik, desde Nueva York a Bruselas, los pueblos del mundo se han alzado, en la Primavera Árabe, en la dignidad islandesa, en la indignación del pasado 15 de Mayo o la Ocupación de Wall Street. Todos unidos hemos denunciado el estado actual del mundo y hemos empezado a caminar juntos.

En España, unos y otros gobiernos (PPSOE) no han propuesto más alternativa que la pérdida de derechos adquiridos tras largas luchas, o la renuncia a siquiera disfrutarlos alguna vez. Nos encontramos ante una generación que ve como sus mundos desaparecen y otra, más joven, que ve como aquellos mundos que le prometieron nunca llegarán. Y mientras que este 99% de la población mundial se empobrece, el 1%, dueño de mercados y grandes fortunas, y con ello, de gobiernos, sigue enriqueciéndose con una crisis de la que son los principales causantes.

Tras un año volvemos, sí, pero ya no sólo para protestar. Seguiremos apuntando a los verdaderos causantes de la crisis, a sus políticas y a sus mentiras criminales disfrazadas de vacía retórica. No olvidamos. No perdonamos. Pero sabemos que las soluciones ya no pueden ser exigidas a gobiernos corruptos, sino que tienen que ser construidas entre todos y todas. Exigimos un nuevo poder constituyente para recuperar la democracia que nos pertenece. Por eso, el 12 y 15 de mayo volvemos a la calle con unas exigencias legítimas y mayoritarias convocando movilizaciones por todas partes, un ágora donde volver a vernos las caras, una huelga de consumo, etc.

Estas son nuestras razones:

1. Ni un euro más para rescatar a los bancos. Auditoría ciudadana de la deuda. No pagaremos la deuda ilegítima creada por aquellos que provocaron la crisis.

2. Defensa de bienes comunes como sanidad o educación. No a los recortes del gasto público, no a la privatización de los servicios públicos. Creación de instituciones pro-común.

3. Reparto justo del trabajo, salario digno y no a la precarización. No a la jubilación a las 67 y retirada de la Reforma Laboral.

4. Derecho garantizado al acceso a una vivienda digna. Dación en pago retroactiva. Parque de viviendas de alquiler social. Promoción de cooperativas de vivienda.

5. Reforma fiscal que permita distribuir de forma justa la riqueza que producimos entre todos y todas. Renta Básica universal para todas las personas.

6. Defensa de los derechos y libertades civiles. Defensa de los derechos de reunión, manifestación, huelga, asociación, etc.

7.Reforma Judicial. Derogación de las nuevas tasas judiciales y cambio del sistema fiscalizador del estado, promoviendo un sistema judicial más eficiente e independiente.

8. Democracia real, transparente y participativa. Cambio en el sistema electoral cara a uno más representativo y justo.


14/3/12

Acta Asamblea Obelisco 13-03-2012

ORDEN DEL DIA

 1.  Interbarrios
 2. Desahucios
 3. Marea Roja
 4. Huelga General (29/03)
 5. Manifestación Global 12M (traslado punto para la siguente asamblea)
 6. Lectura carta autónomos al Congreso
 7. Próximas movilizaciones
 8. Ruegos y Preguntas

INTERBARRIOS

- Las Asambleas aprueban la manifestación del 12M, ofrecen apoyo y colaboración


- Lanzan la siguiente pregunta ¿Cómo enfocar la Huelga General?

DESAHUCIOS

-Negoociaciones, día 13 (día de ésta reunión) a las 11.30 en la central de Bankia(Plaza de Ourense) Aceptan abrir el trastero de la afectada para que retire sus cosas. Propuesta de renegociación de la deuda.
Agradecimientos por parte de la afectada al director por el buen trato (diferenciado del trato con la directora de la sucursal de la calle Fernandez Latorre).
-A La espera de información de próximas movilizaciones

MAREA ROJA

- Se afirma que es un movimiento de personas individuales, no de colectivos
- Sobre la primera acción :
INEM Av Finisterre, día 9 de Marzo, afluencia de 12 personas, primera toma de contacto.
Oficinistas del INEM salieron a apoyar la acción
Iniciativa: Crear huertos urbanos para colectivización en zonas en desuso,
Tienen cedido un local para próximas reuniones
-esta noche, reunion a través de mumble para hacer un baremo de la fluencia de personas en todo el territorio nacional
-Objetivo de éstas acciones: Organización y Coordinación de la clase no trabajadora para que lleven a cabo sus propias iniciativas.
- En proyecto, una reunión previa a la próxima acción, para poder coordinarse. Panfletos, carteles, etc…

HUELGA GENERAL 29/03

-Lectura de la nota informativa de los secretarios generales de CCOO
-Comentarios sobre si apoyamos o no la Huelga General, se decide que no daremos un si rotundo a la pregunta de apoyo a la huelga general en los medios, no obstante, dejaremos claro que el fin es el mismo.

LECTURA DE LA CARTA DE ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS AL CONGRESO

-PRÓXIMAS MOVILIZACIONES:

- 15 Marzo (jueves) –llegada a Santiago de los sindicatos de Ferrol para pedir carga de trabajo.
- 22 Marzo – Liga Estudiantil Galega Coruña Manifestación en contra de la privatizacion de la enseñanza Hora:12.30 Itinerario: Plaza Ourense-Plaza Pontevedra
- 25 Marzo-Plataforma polo Aforro Público Concentración contra la fusión y  la mala gestión de las Caixas 
Hora:19.00 Lugar: Sede Nova Caixa Galiza, Rúa Nova
- 29 Marzo- Huelga General 
- 9 Abril- Marea Roja Concentraciones en los INEM de la ciudad, desde apertura hasta cierre
- 14Abril- Conmemoración 2ªRepública, Congregación masiva en Madrid

27/2/12

Día das Enfermedades Raras en Coruña

 O 29 de febreiro é o Día Mundial das Enfermidades Raras (EERR). FEGEREC organiza a súa campaña anual de sensibilización coa fin de facer chegar a todos os sectores da cidadanía galega a necesidade e dereito constitucional dun trato equitativo cara as persoas que padecen unha ER e as súas familias.

FEGEREC (Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas) é unha entidade sen ánimo de lucro de ámbito galego que ten a súa sede no Centro García Sabell da Coruña. FEGEREC nace co obxectivo principal de mellorar a calidade de vida dos enfermos con este tipo de patoloxías e das súas familias, adicando grande parte dos seus esforzos a abordar de forma integral e multidisciplinar a problemática sociosanitaria que conleva padecer este tipo de enfermidades, así como darlles visibilidade ante a cidadanía.
A día de hoxe a Federación é unha entidade que agrupa a afectados de EERR e ás seguintes asociacións:


FEGEREC ofrece servizos de acollida e información, rehabilitación (fisioterapia e terapia ocupacional), traballo social, atención psicolóxica, transporte adaptado e nestes anos fixo obradoiros dirixidos a afectados por enfermidades raras e crónicas para coñecer máis de preto a súa patoloxía e plantexar dúbidas a expertos.

AS EERR minoritarias ou pouco frecuentes, son aquelas con perigo de morte ou invalidez crónica, que teñen unha prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. A maioría delas son enfermidades xenéticas, outras son tumores pouco frecuentes, enfermidades autoinmunes, malformacións conxénitas ou enfermidades tóxicas ou infeccións, entre outras categorías.

Estímase que existen entre 5.000 e 8.000 EERR diferentes que afectan aos pacientes nas súas capacidades físicas, habilidades mentais e nas súas cualidades sensoriais e de comportamento. Así, ante esta polisintomatoloxía é común atoparnos nunha mesma persoa unha minusvalía múltiple. É preciso ter en conta que o papel de coidador principal dunha persoa con ER adoita recaer sobre un membro da familia e é habitual que co paso do tempo remate, non padecendo unha ER, pero si presentando e padecendo clínica no ámbito biopsicosocial.

Uns 30 millóns de persoas teñen unha ER en Europa, aproximadamente 3 millóns en España e unhas 200.000 persoas en Galicia.

Entre os problemas e necesidades máis comúns aos que se enfrenta unha persona cunha ER e a súa familia, están os seguintes:

 • Demora no diagnóstico definitiva cunha media establecida en 5 anos.
 • Falta de información da súa patoloxía, tratamentos, axudas... por parte dos profesionais implicados no seu proceso de saúde.
 • Carencias no acceso a unha atención sociosanitaria dende un enfoque integral e multidisciplinar acorde ás necesidades de cada caso.
 • Falta de equidade no acceso e na cobertura das súas necesidades no ámbito médico, social, educativo, laboral etc en relación ao resto da cidadanía, mesmo ás veces en función do lugar onde se vive.
MESAS DÍA MUNDIAL ENFERMEDADES RARAS 2012

28 DE FEBRERO
 • Cantón pequeno Altura BBVA (Praza de Mina)
 • Juan Flórez 44 (altura Cortefiel)
 • Curros Enríquez + Rúa da Torre
 • Gadis 1 (Pablo Picasso, 1)
 • Gadis 2 (Mercado de Elviña)
 • C/Barcelona(altura mercado Conchiñas)
 • Novo Mesoiro, altura 3-5
 • Avda Glasgow (Asoc.vecinos Os Anxos)
 • Matogrande (plaza del Eroski)
 • Nuevos Ministerios
 • Centro Saúde Mesoiro
 • Centro Saúde Matogrande
 • Novos Xulgados
3 DE MARZO
 • Cantones Village
 • Corte Inglés
 • Dolce Vita
 • Alcampo
 • Carrefour
 • Marineda City
 • Espacio Coruña
 • Boulevard Papagayo
Concerto Benéfico a favor das enfermidades raras o 29 de febreiro no Centro Cívico Ágora ás 19:00 horas. Nel actuará a Coral Follas Novas e vaino presentar Pablo Portabales.

17/2/12

MANIFESTACIÓN A NIVEL GALLEGO

PRINCIPALES MEDIDAS DE RECORTE QUE LA XUNTA DE GALICIA QUIERE IMPONER A TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
(Anteproxecto de Lei de Medidas no Emprego Público)

Reducción salarial por bajas médicas.
Durante los primeiros 3 días de baja: Se eliminan todas las retribuciones. A partir de ahí y hasta los 21 días de baja, se percibirá el 60% del salario, por cuenta de la Seguridad Social. Solo después del 21º día de baja, el trabajador tendrá derecho a la percepción íntegra de su salario, incorporando al mencionado 60% el restante 40% que le corresponde pagar a la Xunta de Galicia.
EJEMPLO Trabajador con un salario bruto de 1.500 € /mes con una baja médica de 5 días, perderá 190€ Si la baja es de 10 días, perderá 290€ brutos/mes Si es de 21 días su salario se verá disminuido en 510€ brutos/mes Esta disposición, afectará a TODO el personal funcionario del régimen general y a TODO el personal laboral. Reducción de jornada y de salario al persoal interino. La Xunta podrá acordar unilateralmente la reducción de hasta un 33% la jornada laboral del funcionario interino y del laboral temporal, con su reducción proporcional de salario.
Modificación unilateral del convenio colectivo vigente.
Afecta al personal laboral en tres diferentes aspectos: La eliminación de los descansos por tiempo trabajado en domingos y festivos. La supresión de los períodos de descanso de Navidad y Semana Santa. La supresión del derecho a comedor. Supresión del Fondo de Acción Social. A pesar de que tal fondo fue pactado con las Centrales Sindicales hace un mes, la intención de la Xunta es eliminarlo por completo, salvo en los casos de ayudas por discapacidad. Jubilación forzosa a los 65 años. No cabe la posibilidad de permanecer voluntariamente en el puesto de trabajo hasta los 70 años. Lo cual, sumando a la “tasa de reposición 0” y la amortización de las plazas vacantes por jubilación, supondrá la destrucción masiva de empleo público. Incremento de la jornada laboral. Cada trabajador deberá cumplir una jornada de 37,5 horas semanales, lo que supone un incremento en algunos sectores y mantener la carga horaria que ya estaba en vigor en otros. Reducción de los días de asuntos propios. Los días de libre disposición serán reducidos a un máximo de 6. Esta medida supondrá un ahorro CERO pues, como todos sabemos, en ningún caso se sustituyen los días por asuntos propios. Eliminación del plus de altos cargos. Complemento que hasta ahora, lo recibían los altos cargos que, siendo funcionarios de carrera, desempeñaron funciones directivas en la Administración durante por lo menos 2 años. A partir de la reforma dejará de abonarse “TEMPORALMENTE”.
En ningún caso se prevé la derogación definitiva de este privilegio. SI QUIERES PARAR ESTA TROPELÍA ACUDE A LAS MOVILIZACIONES ¡¡JUNTOS PODEMOS!!

Xoves 23, concentracións-manifestacións, ás 19:00h. Nas 7 cidades:

I. Compostela.- Praza do Toural.

II. Coruña.- Praza de Ourense.

III. Ferrol.- Praza de España.

IV. Lugo.- A Muralla (Edificio Administrativo).

V. Ourense.- Pavillón dos Remedios.

VI. Pontevedra.- Praza da Peregrina.

VII. Vigo.- Museo Marco.

Comparsa Indignada

Asambleas de Barrios e Vilas da Coruña van hacer una comparsa indignada en los carnavales de Monte Alto de este Martes 21 de Febrero a las 20:00 horas.

Os invitamos a ver este "careo" entre políticos y ciudadanos con nuestra pequeña nota de humor.

Acta Asamblea Popular 15 de Febrero

ACTA ASAMBLEA OBELISCO 15-02-2012

Orden Del Dia

1. Desahucios

2. Interbarrios

3. Azcárraga (Texto informativo de Xose Ramón)

4. Información y Próximas concentraciones

1 - DESAHUCIOS

· Paralizado el desahucio de Pastoriza, tienen 5 días para presentar alegación (seguimos informados mediante Jose Miguel y la página de Desahucios Coruña)

· Recogida de firmas, ILP

Se necesita una persona para la coordinación de las firmas en A Coruña, gente para recoger las hojas, contabilizar las firmas, entregarlos en la junta provincial electoral y ponerse en contacto con María Alvarez de Moaña (afectada) Coordinadora a nivel Galiza.

Importante: los datos de la recogida deben escribirse en Mayúsculas, el municipio que debe figurar es el del censo electoral, más información en las hojas explicativas.

2- INTERBARRIOS

· Próxima Xuntanza de Interbarrios- 3 de Marzo, a partir de ahora se harán habitualmente.

· Os Mallos-

-Iniciativa: Reunión con grupos y organizaciones para sopesar el efecto de los movimientos.

-Periódico Mural, para pegar por el barrio, incluye tres secciones: Internacional, Nacional y Local.

-Trabajando en la ILP de Sanidad

· Chirigota de Carnaval Agra del Orzán (detalles de la fecha...)

· PAP (Plataforma Aforro Público) y A Ría - iniciativa de mesa abierta sobre economía, ponencia.

3.- TEXTO DE XOSE RAMÓN

· Resumen PAP - Acto conjunto día 25 de Marzo, convocatoria a nivel Nacional, por una banca Pública, cada localidad puede añadir nuevas reivindicaciones o llevar las suyas propias, cada provincia, localidad o municipio decide el horario según posibilidades, la idea es un evento común a nivel nacional, posibilidad de tener un manifiesto común

· 24 Febrero - Toma el banco - iniciativa de DRY, convocatoria para Tomar el banco de españa, entrar y pegar carteles.

4 - Información y Próximos eventos

· ARTE- Lee la noticia Noe, comentario de Raul Mella

Asamblea de alumnos Salón de Actos de la escuela Picasso día 16 a las 12'00 , convocada dirección de la escuela para explicaciones.

· Principales Medidas de Recortes Para Funcionarios de Galiza, Llamamiento a las siguientes movilizaciones:

1. Día 16 de Febrero a las 11'30. Concentración, paro en los puestos de trabajo de trabajadores de la Xunta, Hospitales y juzgados.

2. Día 23 de Febrero a las 19'00. Concentración Plaza de Ourense

· Los Lunes al Sol - Llamamiento Nacional a todos los municipios con ayuntamientos desde el día 20 de Febrero, concentraciones delante de los ayuntamientos con la tarjeta del paro y / o Currículum, todos los Lunes a las 12'00.

· Manifestación contra la reforma laboral

Día 19 de Febrero a las 12'00 en la Palloza, convoca UGT y CCOO.

Asamblea Obelisco apoya la convocatoria

· Asamblea abierta CIG

Asamblea sobre la reforma laboral, Día 16 Plaza Pontevedra a partir de las 19'30

· Concentración en apoyo a Garzón

Concentración Día 16 a las 18'30 en la Plaza de Galiza

· Interacampadas 15M Castellón

Días 25 y 26 de Febrero, en Castellón, 2º Encuentro interacampadas.

· Interasambleas Galiza

Febrero, Chantada, fecha por confirmar

· Información sobre Participaciones Preferentes

Con un afectado en nuestra asamblea, decidimos informarnos y pensar en preparar algo para el futuro.

· Información sobre Irán

Han bloqueado la exportación de petróleo a 6 países de la UE.

Manifestación en contra de la reforma laboral Domingo 19 de Febrero

Creemos que este ataque frontal hacia los ciudadanos nos lleva al feudalismo, a la reducción de derechos que difícilmente vamos a recuperar y que tanto nos costó conseguir.

Ante esta situación tan crítica debemos dejar a un lado nuestras diferencias.

Por ello, desde Asamblea Obelisco, creemos que los ciudadanos deberíamos salir a luchar contra la reducción de nuestros derechos este domingo a las 12:00 horas en la Plaza de la Palloza.

11/2/12

Hasta siempre Antonio y Marcos

Hoy aparecía la noticia en el periódico La Voz de Galicia del fallecimiento de estos dos amigos.

Fueron los últimos desalojados de la Acampada Coruña (junto a Jesús y Manolito), Marcos el pelirrojo travieso y Antonio el moreno sensato, siempre juntos, se complementaban muy bien. Siempre les tendremos en nuestros corazones.

Hoy he hablado con la Cocina Económica donde me informan que hasta el lunes no se les va a realizar la autopsia así que no pueden darme una fecha fija del entierro. Este lunes me darán más información.

Hoy, al terminar la concentración de Apoyo a Garzón, sobre las 20:00 horas iremos a la Plaza 15 de Mayo (Antiguo Obelisco) ha realizar un minuto de silencio por ellos dos.

Nunca os olvidaremos.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/02/11/dos-hombres-aparecen-muertos-hostal-coruna/0003_201202H11P14996.htm

16/1/12

YoNoPago Madrid - Protesta y detenciones Madrid

Los policias de la UIP han cargado ayer contra los manifestantes del movimiento #YoNoPago que entraron sin pagar en el metro de Callao despues de intentar entrar en Sol. Han detenido a cuatro personas.
El movimiento #YoNoPago sigue la linea del movimiento "Den Plirono" en Grecia que han decidido no pagar a modo de protesta en metros, autopiastas y otras vias de transporte masivo por las subas de los precios.

15/1/12

Manifestacion por la Sanidad Publica - A Coruña15 de enero de 2011 - A Coruña


Recorrido Plz María Pita, Rua Riego de Agua,Rua Real, Plz 15 de Mayo (Obelisco)

Ayer, día 15 de Enero de 2012 estaba convocada en A Coruña concentración en la Plz. 15 de Mayo entre las 12:00 y las 21:00 h y manifestación entre las 18:00 y las 21:00 h, con recorrido desde la Plz de María Pita y la Plz 15 de Mayo (Obelisco), pasando por la c/Riego de agua y la c/Real.
En la mañana la asistencia fue escasa, pero en la tarde, en la manifestación, la asistencia fue mayor, entre 100 y 150 personas aproximadamente acudieron para mostrar su apoyo a la Sanidad Publica y su rechazo a los recortes, copagos, privatizaciones y otras tendéncias que atentan contra el llamado por algunos estado de bienestar.

El respeto al derecho a la salud garantizado por el estado no puede considerarse un "regalo" de bienestar, es la satisfacción de una necesidad básica que está garantizado en la consitucion, cuando el Estado no cumple con su obligación, valiendose de triquiñuelas, incumple la Carta Magna tanto en su literalidad como en su espíritu.
Puede considerarse el cuidado de la salud, la alimentación o la búsqueda de la información veraz algo sometido a las reglas de negocio...? Creo que todavía debería haber territorios vedados a la especulación de la ética miserable del dinero como valor supremo.
Nuestros valores nos definen, desde la ciudadanía, desde los estados o los organismos internacionales...

27/12/11

Manifestación en solidaridad con los manteros por recientes agresiones policiales

El jueves 29 de Diciembre de 2.011 a las 20 h está convocada una manifestación de apoyo a los manteros agredidos por la policía que saldrá de la Plz. de Mª Pita en dirección al Obelisco de la Plz. 15 de Mayo.

Puedes consultar y apoyar el evento en Facebook AQUI. Difúndelo entre tus vecinos y conocidos. Gracias.

NOTA DE LA "ASOCIACION SEN PAPEIS DA CORUÑA"

A ASOCIACIÓN SEN PAPEIS DA CORUÑA AMOSA O SEU TOTAL REXEITAMENTO ANTE OS ABUSOS POLICIAIS:

O sábado 17 de decembro ás 18.30 na rúa Real axentes de paisano procederon a deter a un senegalés que se adica á venda ambulante. Segundo algunhas das persoas alí presentes a detención tivo lugar sen que o detido ofrecera resistencia e cunha brutalidade e violencia imposibles de xustificar. Incluso algunhas persoas chegaron a enfrontarse á Policía para que deixara de dar ese trato desproporcionado ao detido. Convén destacar que un dos policías de paisano implicado foi o mesmo que o día 4 de agosto deste ano apuntou no Cantón Grande coa súa arma a un senegalés sen
que este opuxera resistencia ou estivera cometendo delito algún.

Desde a Asociación Sen Papeis levamos meses denunciando ante as distintas Administracións, a Policía Local, os medios de comunicación e a sociedade a situación de acoso e desprotección na que se atopan as persoas adicadas á venda ambulante na cidade da Coruña. Consideramos que non se pode culpar a un colectivo, xa de por si vulnerábel e que só busca a upervivencia, da crise do pequeno comercio e dunha suposta competencia con este. Antes ben, entre outros aspectos, debemos achacar esta situación a un contexto xeral de recesión, crise de modelo comercial, falta de planificación e apoio municipais e a presenza de grandes centros comerciais do consumo controlados por poderosas multinacionais e o gran capital.

A falta de seguimento da normativa, a inutilización dos procedementos de garantía aos intervidos, o emprego de axentes “de paisano” (para actividades para as que non están permitidos), ameazas, detencións ilegais derivadas de infraccións administrativas, subtraccións non documentadas... son prácticas habituais na Policía Local da Coruña fronte a este colectivo.

Por iso, como xa temos feito noutras ocasións, desde a Asociación Sen Papeis da Coruña:

- manifestamos a nosa total repulsa diante destes abusos e actuacións policiais desproporcionadas, algo que faremos todas as veces que faga falta e polos medios que consideremos necesarios.

- esiximos a ruptura da Policía Local con estas prácticas ilegais, e a volta ao emprego de medios e procedementos adecuados á Lei.

- reclamamos do goberno municipal que retome a vía da legalidade e que investigue estas actuacións policiais, e que rache coas políticas de confrontación como medio de solución desta situación, apostando por instrumentos de comunicación, participación cidadá e cooperación.

Sabemos que ningunha persoa é ilegal, e sabemos que ninguén sobra nunha crise!!

VÉMONOS O XOVES 29 DE DECEMBRO NAS RÚAS EN SOLIDARIEDADE CAS PERSOAS MIGRANTES; SOBREVIVIR NON É DELITO NIN COMPETENCIA DESLEAL!!!
Percorrido: dende Mª Pita ata o Obelisco.

17/12/11

Acta Asamblea Popular 7 de Diciembre de 2011

ACTA ASAMBLEA OBELISCO - Miércoles 7 Diciembre 2011

11 Asistentes

-Orden del día-
• Acciones día 13 e informacion Deshaucios
• Propuesta Lugo
• Interacampadas 17/12/2011
• Acción dia 21
• Xuntanza
• Comunicación
• Propuesta

Acción día 13: (por la mañana)
Se acuerda quedar entre las 12:10, 12:15 en la plaza de San Andrés en la calle Arco.
El pollo dará un discurso y entrará con una gabardina puesta por encima y de ultimo en el banco
Llevar camaras
El megáfono también tiene que ir oculto
Por negociaciones con el banco Novo - nova caixa..... galiza.... no puede aparecer el nombre ni logotipo de Stop Deshaucios en ninguna parte
Entraremos por los laterales del banco
(por la noche)
Juan hace los diseños de la carteleria, con frases concretas sobre datos del Caixa galiza
Invita a la participación de la gente para agilizarle trabajo
Bárbara le pasará a Juan los artículos de la constitucion

Info. Deshaucios
Suspensas las acciones contra bankinter por aceptacion de las negociaciones por parte del banco

• PROPUESTA DE LUGO
Lee Noelia el texto que le han enviado desde lugo, para una recogida de firmas,
Entramos en Debate, para cambiar determinados puntos
Para la semana que viene, hemos decidido tener el debate, dedicandole la primera media hora para reelaborar la propuesta de Lugo y enviarles la contrapropuesta

• INTERACAMPADAS, SANTIAGO
dIA 17 de Diciembre, en el Bar Rua Alta nº9, asisten Blue y Noe, posibilidad de agregar algun asistente mas
-Lectura del Orden del dia
-A Coruña Propone: Xuntanza en Carnota y Creacion de Grupo de trabajo a nivel Galiza sobre la Huelga general Global

• ACCIÓN DIA 21
-Lunes 19, a las 17'30, en el Local de Nico, Preparacion de la acción y pancartas
-el pollo va
- Pablo elabora la informacion de la concentración
-Octavillas con los dos articulos
-Informacion masiva en redes sociales para la accion del 21

• XUNTANZA CARNOTA
- Enviados E-mails a las acampadas para pedir colabooracion
-Mantener la atención mas en las charlas que en la artesania
-Hablar con la persona que se va a poner en contacto con Carnota y avisar de que si se apartan de la idea de las charlas y promocion del 15m, y se convierte en una fiesta, Asamblea Obelisco retira su apoyo

• COMUNICACIÓN
Info sobre reestructuración:
Hacer las acciones por nuestra cuenta e informar nosotros mismos mediante las redes sociales

• PROPUESTAS
Ramon propone-- Creacion de un grupo de trabajo para pintar en las señales de Stop Plantilas con nombres del tipo Stop bipartidismo, Stop desaucios.....

16/12/11

Toma el Banco Central 21 de Diciembre a las 19:30

Convocatoria a Nivel Nacional:

Una cadena humana para rodear el Banco de España, para rogar que la
Administración cumpla con sus obligaciones y respete nuestros derechos.

Rogamos la aclaración del montante total adeudado y la concreción sobre los
responsables de contraer las deudas:

1º Una reforma constitucional que obligue a hacer públicas todas las cuentas
de las administraciones públicas, junto a la creación de un juzgado especial
para altos funcionarios al que se puedan remitir los casos de corrupción
política, sin prescripción de delito y cancelación de las deudas contraídas.

2º Abolición de la Ley 13/1994 de 1 de junio que da total autonomía al Banco
de España y publicación en Internet de todas las cuentas del rescate a las
cajas, endurecimiento de las penas en aquellos casos donde haya habido un
provecho personal del dinero público por parte de los directivos financieros.

3º Que la población sea consultada sobre la oportunidad de estas reformas.

Si no hay información no hay democracia.
Ni un abuso más.

Evento Local en Facebook --> http://www.facebook.com/events/340279472655795/

Evento Nacional en Facebook --> http://www.facebook.com/events/144330799001581/

7/12/11

Acta Asamblea Obelisco 30 de Noviembre

ASAMBLEA OBELISCO - 30/Noviembre/2011

ORDEN DEL DÍA:

· Info. Interbarrios y Deshaucios

· Info. próximas reuniones y acciones

· Info. Próxima reunión Huelga General Global

· Propuesta A Ría - Debate Valoración Elecciones

· Xuntanza Indignada

· Varios

DESHAUCIOS----------------

· Creación de un Blog a nivel Gallego sobre la plataforma Stop Deshaucios

· Cangas do Morrazo - Acción contra el banco Santander

· Informacion sobre la mujer de Baiona desmayada en el banco.

· Se ha abierto una recaudacion para el Mariscador de Cambre deshauciado, difusion

XUNTANZA INDIGNADA-------

· Acordamos la fecha de 14 Enero para la xuntanza indignada

Acta Asamblea Azcárraga 29 de Noviembre

ASAMBLEA AZCÁRRAGA - 29 /Noviembre/2011

Presentes

Asamblea Obelisco.....

Orden del dia

Los tres únicos asistentes a la asamblea, la han calificado de inválida por falta de asistencia y representación del resto de organizaciones a la misma.

Por ése motivo la asamblea del día 29 de Noviembre de 2011 ha sido cancelada.

Acta de la Reunión Grupo de Trabajo Huelga General Mundial 25 de Noviembre

Grupo de Trabajo Huelga General GLOBAL.

ACTA. 25/11/2011

PUNTOS DE PARTIDA:

(Explicacion de lo presentado en el grupo a nivel global , exposicion de los tres puntos a nivel global)

se consideran (sin consensuar los siguientes) puntos

· definir los tres puntos de forma clara y entendible

· hablar con sindicatos y exponerles la idea

· estudiar grupos de informacion sobre las reivindicaciones

· proponer autocríticas a los sindicatos

· trabajar en el que y por que de una huelga general

· proponer una reivindicación sobre una problématica de nuestra propia región

· fecha de la proxima reunion

Se acuerdan los siguientes puntos

· Proxima reunión Viernes 2/12 en el Centro Gallego a las 20:00

· Definir los 3 puntos generales

· Proponer autocriticas a los sindicatos

· proponer una reivindicacion de problemáticas mas claras en nuestra región, presentar en proxima reunion del grupo de trabajo

28/11/11

Asamblea Agra del Orzán

Las Asambleas Populares en el barrio del Agra del Orzán se realizan el segundo jueves de cada mes a excepción de este mes de diciembre que se pospone la Asamblea al día 15.

25/11/11

Charla Lunes 28 de Noviembre

Para este día el Grupo de Trabajo Laboral de Montealto tenían preparada una charla con Chao y Ramonet y un curso para búsqueda de empleo para parados. De momento tenemos que comunicar que esta actividad se pospone.

En cuanto vuelvan a programarla y sepa el día os mantendremos informados por todos los medios de difusión. Web, Facebook y Twitter.

24/11/11

Seguimos Luchando

El 15 de Octubre TODOS volvimos a salir a la calle, les demostramos que estamos HARTOS, que necesitamos un cambio, que nosotros somos el 99%... Pero no es suficiente, esta es una lucha constante, donde todos somos necesarios...

Aquí os dejo formas de contacto para cada Asamblea de Barrio (si se me olvida alguna o me equivoco, lo siento, poner las anotaciones convenientes después):

Barrio Agra del Orzán:
Lugar: En el cruce de C/ Corcubión con C/ Barcelona.
Web: http://www.15m-acoruna.com/agradoorzan/
Twitter: @AsambleaAgra
Correo electrónico: agradoorzan@15m-acoruna.com
(Las Asambleas Populares son mensuales, el segundo jueves de cada mes)

Barrio Monte Alto:
Lugar: Campo de Marte
Web: http://www.15m-acoruna.com/montealto
Correo electrónico: asambleamontealto@gmail.com
(Las Asambleas Populares son el primer jueves de cada mes a las 20:00. Los grupos de trabajo hacen puesta en común los miércoles a las 20:00 en la Asociación de vecinos.)

Labañou:
Web: http://www.15m-acoruna.com/labanou

Palavea, Pedralonga e Santa Gema:
Web: http://www.15m-acoruna.com/palavea

Arteixo:
Lugar: Anfiteatro del paseo fluvial.
Web: http://www.15m-acoruna.com/arteixo
Correo electrónico: arteixo15m@gmail.com
(Las Asambleas Populares se celebran todos los viernes a las 20:30)

Cambre:
Lugar: Plaza Enrique Piñeiro
Correo electrónico: contactoindignadoscambre@gmail.com
(Las Asambleas Populares se celebran todos los martes a las 20:30)

Asamblea Obelisco:
Lugar: Plaza 15 de Mayo (Antigua Plaza Obelisco)
Correo electrónico: comunicacion.acampadacoruna@gmail.com
Web: www.acampadacoruna.com
(Las Asambleas Populares se celebran todos los miércoles a las 20:15)

Rede de Barrios e Vilas da Coruña:
Web: http://www.15m-acoruna.com/

Esta lucha no ha echo más que empezar...

23/11/11

Próximas Citas para este Fin de semana

Próximas citas para este fin de semana:

Viernes 25 de Noviembre de 2011
17:00 horas Plaza de Lugo
Concentración por el día Internacional para la eliminación de la violencia de genero.

Sábado 26 de Noviembre de 2011
De 12:00 a 14:00 Mercadillo de Troco en Campo de Marte en Monte Alto.
Vendrá Rede Troco a dar unos cursos de reciclaje.

Lunes 28 de Noviembre de 2011
19:30 Charla de Chao y Ramonet en el Instituto de Zalaeta (Aún por confirmar)
Si al final este acto no es posible os invitamos a asistir al curso para búsqueda de empleo para parados que organiza el Grupo de Trabajo de Laboral de la Asamblea Monte Alto.

18/11/11

NO LES VOTES¡¡¡

Brutal carga policial 17N en el Congreso contra manifestantes pacificos en defensa de la educacion publica


Brutal carga policial en Madrid contra manifestantes de la protesta por la educación publica ante el Congreso. Han detenido a nuestra compañera Barbara. Las imagenes y el video califican por si mismos la actuación de la policia.

17/11/11

Dación en Pago

Tenemos que comunicaros que la moción sobre dación en pago debatida hoy en Cambre y presentada por Izaquierda Unida, ha sido aprobada con el apoyo de todos los partidos, a excepcion del PP que se abstuvo. Enhorabuena al pueblo de Cambre porque se convierte en un municipio activo en contra de los desahucios. Felicidades tambien a Izquierda Unida por la defensa de la moción.